studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Studiehandboken för 2016 | För prel. programplaner/kursplaner 2018, se LiU - Studieinfo


Studiehandbok våren och hösten 2017

Study Guide 2017 in English


Innehåll Läsanvisningar, tips och förklaringar

Gemensamt Tekniska högskolans organisation  
  Studerandeinformation  
  LiTH-gemensamma regelverk och anvisningar  
  LiU-gemensamt regelverk  
 
Utbildningarna Civilingenjörsutbildning  
  Påbyggnadsutbildning  
  Högskoleingenjörsutbildning  
  Matematisk/naturvetenskaplig kandidatutbildning  
Utbildning vid Malmstens
  Övrig kandidatutbildning  
Basår och annan förutbildning
 
Övrigt Tentamensschema och annat som rör examination  
  Sök bland LiTHs kurser  
  Kurser inom matematik/tillämpning av matematik (Obs! Lång lista...)  
  LiTHs blankettsida  
  Courses for Exchange Students  
  Examensarbete
 • Regelverk
 • Huvudområden - exjobbskoder, generella kursplaner
 • Huvudområden - institutionsavdelningar
 • Reflektionsdokument
 •  
    Terminstider  

   
   

  Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


  Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
  Senast ändrad: 2017-10-02 07:30