studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

  Studiehandbok 2017 - LiTH Studiehandbok - Inledning

2017

II TEKNISKA HÖGSKOLANS ORGANISATION

LINKÖPINGS UNIVERSITET (LIU)

(LINKÖPING UNIVERSITY)

Linköpings universitet (LiU) innefattar fyra fakulteter: Filosofisk fakultet, Utbildningsvetenskap, Medicinsk fakultet samt Teknisk fakultet ("Tekniska högskolan, LiTH"). Ledningen över universitetet utövas av universitetets styrelse och rektor. I styrelsen ingår en ordförande, rektor samt andra verksamhetsföreträdare, studeranderepresentanter samt externa ledamöter.

Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare. Prorektor utses av styrelsen för högst sex år.

Rektor är Helen Dannetun.

TEKNISKA HÖGSKOLAN vid LINKÖPINGS UNIVERSITET (LiTH)

(LINKÖPING INSTITUTE OF TECHNOLOGY)

Fakultetsstyrelse och dekanus

(Faculty Board and Dean)

Ledningen av LiTH utövas, under universitetsstyrelsen och rektor, av fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet (LiTH:s styrelse) och dekanus, som är styrelsens ordförande. Styrelsen består av lärare, studeranderepresentanter samt externa ledamöter.

Dekanus är Ulf Nilsson och prodekanus är Magnus Borga.

Som stöd till dekanus finns tekniska fakultetskansliet, TFK, som även bereder ärenden och utför annan service åt LiTH:s nämndorganisation. Kansliet svarar också för information om utbildning och forskning samt för studievägledning och schemaläggning såväl för utbildning som för examination.


Utbildningsprogram, programnämnder

(Programmes, Programme Boards)

Vid LiTH finns utbildningsprogram som leder till civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamen, samt kandidat- och masterexamen. För planering och ledning av dessa program finns programnämnder bestående av lärare, studerande och externa ledamöter. Information angående programnämnderna finns på LiTH:s hemsida.


UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
(UNIVERSITY LIBRARY)

Information om universitetsbibliotekets service; kvartersbiobliotekens inriktning och öppettider hittar du på deras hemsida.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2017-02-08 12:31