Examensarbete: huvudområde - institutionsavdelning / Thesis work: main subject area - department/division

(För utskrift, välj liggande A4, skala 70%)

Visa enbart huvudområde nr: / Only show subject area nr:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Länk till institutionsspecifik information
Link to department specific information
Biologi
Biology
Bygg-
teknik
Datateknik
Computer Eng
Datavetenskap
Computer Science
Drift-
teknik
Elektroteknik
Electrical Eng
Energi- och miljöteknik
Grafisk design och
kommunikation
Industriell ekonomi
Industrial Eng
Informations-
teknologi
Information Techn
Kemi
Kemisk
biologi
Kemi-
teknik
Logistik
Logistics
Maskinteknik
Mechanical Eng
Medicinsk teknik
Biomedical Eng
Medieteknik
Media Eng
Möbel-
design
Möbel-
konservering
Möbel-
snickeri
Möbel-
tapetsering
Produkt-
utveckling
Programmering
Teknik
Teknisk
biologi
Teknisk fysik/fysik
Physics
Tillämpad
matematik/
matematik
Mathematics
Transportsystem
Tranport Systems
Institution/Avdelning
Department
                                                       
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
IDA
Programvara och system    
x
x
 
x
     
x
       
x
 
x
         
x
         
Databas- och informationsteknik    
x
x
         
x
       
x
 
x
         
x
 
x
     
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem    
x
x
 
x
     
x
       
x
 
x
         
x
     
x
 
Avdelningen för Humancentrerade system    
x
x
     
x
 
x
       
x
 
x
         
x
         
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
X
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
IEI
Biomedicinsk modellering och simulering          
x
               
x
x
                       
Energisystem          
x
               
x
                         
Ekonomiska informationssystem                
x
                                     
Fluid och mekanisk systemteknik          
x
               
x
                         
Företagsekonomi              
x
                                       
Hållfasthetslära                            
x
                   
x
x
 
Industriell arbetsvetenskap                            
x
                         
Industriell marknadsföring              
x
x
                                     
Industriell ekonomi                
x
         
x
                         
Industriell miljöteknik          
x
   
x
     
x
 
x
                   
x
   
Konstruktionsmaterial                            
x
                         
Kvalitetsteknik                
x
                                 
x
 
Logistik                
x
                                     
Maskinkonstruktion                            
x
                         
Mekanik                            
x
                   
x
   
Mekanisk värmeteori och strömningslära          
x
               
x
                   
x
x
 
Monteringsteknik          
x
               
x
                         
Produktionsekonomi                
x
                                 
x
 
Produktionsteknik                            
x
                         
Projekt, innovationer och entreprenörskap                
x
                                     
Träteknik och design                            
x
                         
Teknisk mekanik                            
x
                   
x
x
 
Länk till institutionsspecifik information
Link to department specific information
Biologi
Biology
Bygg-
teknik
Datateknik
Computer Eng
Datavetenskap
Computer Science
Drift-
teknik
Elektroteknik
Electrical Eng
Energi- och miljöteknik
Grafisk design och
kommunikation
Industriell ekonomi
Industrial Eng
Informations-
teknologi
Information Techn
Kemi
Kemisk
biologi
Kemi-
teknik
Logistik
Logistics
Maskinteknik
Mechanical Eng
Medicinsk teknik
Biomedical Eng
Medieteknik
Media Eng
Möbel-
design
Möbel-
konservering
Möbel-
snickeri
Möbel-
tapetsering
Produkt-
utveckling
Programmering
Teknik
Teknisk
biologi
Teknisk fysik/fysik
Physics
Tillämpad
matematik/
matematik
Mathematics
Transportsystem
Tranport Systems
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
IFM
Beräkningsfysik                            
x
                   
x
x
 
Bioinformatik                      
x
     
x
               
x
 
x
 
Biologi
x
                                                     
Biokemi                    
x
x
x
                     
x
     
Biomolekylär och organisk elektronik                                                  
x
   
Bioteknologi                      
x
     
x
               
x
     
Ekologi
x
                                                     
Fysikalisk kemi                    
x
x
x
                             
Kemi                    
x
 
x
                             
Materiefysik                                                  
x
   
Mikrobiologi
x
                                                     
Molekylär bioteknik                    
x
x
                       
x
     
Molekylär fysik                                                  
x
   
Mätteknik          
x
               
x
x
                 
x
   
Organisk elektronik          
x
                                           
Organisk fysik                                                  
x
   
Organisk kemi                    
x
x
                               
Plasma- och ytbeläggningsfysik                                                  
x
   
Sensorvetenskap                      
x
                       
x
x
   
Teoretisk biologi
x
                                                     
Teoretisk fysik                                                  
x
x
 
Teori och modellering                                                  
x
x
 
Tillämpad fysik                      
x
                       
x
x
   
Tillämpad optik                                                  
x
   
Tunnfilmsfysik                                                  
x
   
Yt- och halvledarfysik          
x
                                     
x
   
Ytors fysik och kemi                                                  
x
   
Länk till institutionsspecifik information
Link to department specific information
Biologi
Biology
Bygg-
teknik
Datateknik
Computer Eng
Datavetenskap
Computer Science
Drift-
teknik
Elektroteknik
Electrical Eng
Energi- och miljöteknik
Grafisk design och
kommunikation
Industriell ekonomi
Industrial Eng
Informations-
teknologi
Information Techn
Kemi
Kemisk
biologi
Kemi-
teknik
Logistik
Logistics
Maskinteknik
Mechanical Eng
Medicinsk teknik
Biomedical Eng
Medieteknik
Media Eng
Möbel-
design
Möbel-
konservering
Möbel-
snickeri
Möbel-
tapetsering
Produkt-
utveckling
Programmering
Teknik
Teknisk
biologi
Teknisk fysik/fysik
Physics
Tillämpad
matematik/
matematik
Mathematics
Transportsystem
Tranport Systems
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
Beräkningsvetenskap      
x
                   
x
                   
x
x
 
Matematisk statistik          
x
   
x
         
x
x
                   
x
x
Optimeringslära                
x
         
x
                     
x
x
Tillämpad matematik    
x
x
                   
x
                     
x
 
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
IMT
Fysiologisk mätteknik          
x
                 
x
                 
x
   
Biomedicinsk instrumetteknik          
x
                 
x
                 
x
   
Medicinsk informatik    
x
           
x
         
x
                       
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
ISY
Bildbehandling    
x
   
x
                 
x
x
                 
x
 
Datorteknik    
x
   
x
                                           
Elektroniksystem          
x
                                           
Elektroniska komponenter          
x
                                     
x
   
Fordonssystem          
x
               
x
                   
x
x
 
Informationskodning    
x
x
 
x
     
x
         
x
x
                 
x
 
Kommunikationssystem    
x
   
x
     
x
                               
x
 
Reglerteknik          
x
         
x
   
x
                 
x
x
x
 
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
ITN
Fysik och elektroteknik          
x
                 
x
                 
x
   
Kommunikations- och transportsystem  
x
     
x
   
x
       
x
                         
x
Medie- och informationsteknik    
x
   
x
 
x
             
x
x
         
x
         
Matematik                                                    
x
 
Länk till institutionsspecifik information
Link to department specific information
Biologi
Biology
Bygg-
teknik
Datateknik
Computer Eng
Datavetenskap
Computer Science
Drift-
teknik
Elektroteknik
Electrical Eng
Energi- och miljöteknik
Grafisk design och
kommunikation
Industriell ekonomi
Industrial Eng
Informations-
teknologi
Information Techn
Kemi
Kemisk
biologi
Kemi-
teknik
Logistik
Logistics
Maskinteknik
Mechanical Eng
Medicinsk teknik
Biomedical Eng
Medieteknik
Media Eng
Möbel-
design
Möbel-
konservering
Möbel-
snickeri
Möbel-
tapetsering
Produkt-
utveckling
Programmering
Teknik
Teknisk
biologi
Teknisk fysik/fysik
Physics
Tillämpad
matematik/
matematik
Mathematics
Transportsystem
Tranport Systems
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Carl Malmsten
Möbeldesign                                  
x
                   
Möbelkonservering                                    
x
                 
Möbelsnickeri                                      
x
               
Möbeltapetsering                                        
x
             
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
IMH
Farmakologi
x
                 
x
x
x
                     
x
     
Radiofysik                              
x
                       
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
IKE
Cellbiologi
x
                   
x
                       
x
     
Medicinsk mikrobiologi
x
                   
x
                       
x
     

Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 06:55