studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet  LiTH Studiehandbok - Läsanvisningar, tips och förklaringar
Studiehandbok 2017

Innehåll | Läsanvisningar, tips och förklaringar


Hur ser man för vilka program, när och var en kurs ges?

 • Sök fram kursen m.h.a. sökmotorn.
 • Gå till kursplanen för kursen genom att klicka på kurskoden i träfflistan
 • Kursplanen anger vilka program som har kursen i sin programplan
 • Klicka på
  • en programbeteckning för att se när, var och i vilket schemablock kursen ges för programmet
  • 'För'-länken för att få en lista över samtliga kurstillfällen med uppgift om termin/läsperiod, Campus och schemablock.

Använda beteckningar:

PROGRAMPLANER

Inom programplanen sorteras kurserna på programtermin och läsperiod. I texten förekommer förkortningar som:

1ht0 Programtermin 1 hösten 0-perioden (inledande perioden)
1ht1 Programtermin 1 hösten och period 1
2vt2 Programtermin 2 våren och period 2

På varje rad anges

 • kurskod, som är en länk till kursplanen för kursen
 • kursnamn
 • om kursen är
  o obligatorisk kurs, som MÅSTE ingå i programexamen
  v valbar kurs, som FÅR inräknas i programexamen
  f frivillig kurs, som INTE FÅR inräknas i programexamen
  mts kurs inom området människa-teknik-samhälle, se examenskrav i utbildningsplan för ev. krav på MTS-kurser i examen
 • vilket schemablock som kursen är placerad i (0-4 eller -. - betyder att kursen schemaläggs utanför schemablocken.
 • totalpoängen som kursen ger. Markers med * för kurser som är utsträckta över flera läsperioder.

PROGRAMBETECKNINGAR

Utbildningsprogrammen anges med följande förkortningar:

Civilingenjörsutbildning, Linköping
D datateknik
DPU design och produktutveckling
EM energi - miljö - management
I industriell ekonomi
Ii industriell ekonomi - internationell
IT informationsteknologi
KB kemisk biologi
M maskinteknik
MED medicinsk teknikk
TB teknisk biologi
U mjukvaruteknik
Y teknisk fysik och elektroteknik
Yi teknisk fysik och elektroteknik - internationell
Civilingenjörsutbildning, Norrköping
ED elektronikdesign
KTS kommunikations- och transportsystem/kommunikation, transport och samhälle
MT medieteknik
Högskoleingenjörsutbildning
BI byggnadsteknik
DI datateknik
EL elektronik
KA kemisk analysteknik
MI maskinteknik
Matematisk/naturvetenkaplig kandidatutbildning
Bio biologi
FyN fysik och nanovetenskap
Kem kemi - molekylär design
Kebi kemisk biologi
Mat matematik
Carl Malmsten: Design- och hantverksutbildningar
CM-DE Möbeldesign
CM-KO Möbelkonservering
CM-SN Möbelsnickeri
CM-TA Möbeltapetsering
Övriga kandidatprogram
FT Flygtransport och logistik
GDK Grafisk design och kommunikation
IP Innovativ programmering
SL Samhällets logistik
Påbyggnadsutbildning (magister/master)
AER Aeronautical Engineering
BME Biomedical Engineering
CS Computer Science
CSY Communication Systems
DAV Datavetenskap
ECO Ecology and the Environment
ELE Electronics Engineering
ETH Applied Ethology and Animal Biology
IND Industrial Engineering and Management
KOS Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
MEC Mechanical Engineering
MFYS Fysik och nanovetenskap
MMAT Matematik
MSN Materials Science and Nanotechnology
PRO Protein Sceince
SUS Sustainability Engineering and Management
TSL Intelligent Transport Systems and Logistics
Behörighetsgivande utbildning
ASIENJ, ASIENK Asienår med inriktning mot Japan resp. Kina
Basår Tekniskt/naturvetenskapligt basår
Övrigt
FRIST Fristående kursubudet

Siffran 1, 2, 3, 4 eller 5 efter M, Y, I, Ii, D och C etc betecknar motsvarande årskurs av utbildningsprogrammet. Exempelvis Y2, M3.

LiTH Syllabus, som ligger bakom de s.k. IUAE-matriserna

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:02