studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
Studiehandbok 2017

Innehåll | Sök | SearchSök bland LiTHs kurser

Använd sökmotorn för att hitta just den kurs du letar efter. Du kan söka bland samtliga kurser som ges inom LiTH under 2017. Du kan söka på t.ex. kursnamn, kurskod, institution, termin, läsperiod, schemablock, huvudområde och nivå. Du kan också söka på ord i kursens namn eller i det kursinnehåll som anges i kursplanen.

Obs!
Du kan också hitta kursplaner för kurser som inte ges under året (vartannatårskurser, nyligen utgångna kurser). Använd då den fullständiga kurskoden som söknyckel. I kursplanen för nedlagda kurser anges ersättningskurs, om någon sådan finns.

Tips!
Om det övre fönstret på sidan med sökmotorn är för litet för att du ska kunna se hela sökformuläret inklusive Sök-knappen kan du pröva att flytta skiljelinjen genom att ställa markören på linjen, klicka och dra nedåt.Search among the courses given at LiTH

Use the search engine to find the course you are looking for. It gives you access to a database containing all cources offered in English at LiTH during the spring and fall semesters of 2017. You can use different keys (for example the course code, the course name, the department or the programme code) You can also look up all courses with a course name or content containing a certain word.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-06-01 08:40