studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetStudiehandbok 2017

Innehåll | Content

Anmälan till examensarbete / Application to Thesis

Kurskoder för examensarbeten / Course codes for thesis work/


Filosofie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, teknologie kandidat, kandidat utan förled

Se också Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (pdf).

Generell kursplan, 16 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Biologi TQBI10
Datavetenskap TQDV10
Fysik TQFY10
Grafisk design och kommunikation TQGD10
Kemi TQKE10
Kemisk biologi TQKB10
Logistik TQLO10
Matematik TQMA10
Möbeldesign TQDE10
Möbelkonservering TQKO10
Möbelsnickeri TQSN10
Möbeltapetsering TQTA10
Programmering TQPR10

Högskoleingenjör, teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen

Se också Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (pdf).

Generell kursplan, 16 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Byggteknik TQBT11
Datateknik TQDT11
Elektroteknik TQET11
Kemiteknik TQKT11
Maskinteknik TQMT11

Filosofie master, naturvetenskaplig master, teknologie master / Master of Science

Se också Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (pdf).

SV: Generell kursplan, 30hp ---  Generell kursplan, 45hp ---  Generell kursplan, 60hp
EN: Course syllabus, 30 credits ---  Course syllabus, 45 credits ---  Course syllabus, 60 credits

(Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)
(See degree requirements in the programme syllabus)

Huvudområde / Main subject area
Kurs
Course
30hp
Kurs
Course
45hp
Kurs
Course
60hp
Matematik / Mathematics TQMA30
Biologi / Biology TQBI30 TQBI40 TQBI60
Fysik / Physics TQFY30 TQFY40 TQFY60
Kemi / Chemistry TQKE30 TQKE40 TQKE60
Kemisk biologi / Chemical Biology TQKB30 TQKB40 TQKB60
Datateknik / Computer Science and Engineering TQDT30
Datavetenskap / Computer Science TQDV30
Energi- och miljöteknik / Energy and Environmental Engineering TQEM30
Elektroteknik / Electrical Engineering TQET30
Flygteknik / Aeronatical Engineering TQFT30
Industriell ekonomi / Industrial Engineering and Management TQIE30
Maskinteknik / Mechanical Engineering TQMT30
Medicinsk teknik / Biomedical Engineering TQMD30
Medieteknik / Media Technology and Engineering TQME30
Teknisk fysik / Applied Physics TQTF30
Tillämpad matematik / Applied Mathematics TQTM30
Transportsystem / Transportation Systems Engineering TQTS30

Civilingenjör, teknologie master i samband med civilingenjörsexamen

Se också Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (pdf).

Generell kursplan, 30 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Datateknik TQDT33
Energi- och miljöteknik TQEM33
Elektroteknik TQET33
Flygteknik TQFT33
Industriell ekonomi TQIE33
Informationsteknologi TQIT33
Kemisk biologi TQKB33
Maskinteknik TQMT33
Medicinsk teknik TQMD33
Medieteknik TQME33
Produktutveckling TQPU33
Teknisk biologi TQTB33
Teknisk fysik TQTF33
Tillämpad matematik TQTM33
Transportsystem TQTS33


 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2017-09-27 06:36