Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland , 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA12
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland
Swedish Experiences: An Introduction to Swedish History and Culture as seen through the Landscape of Östergötland
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HHIA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     HIA   HU