Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Technopolitics, 15hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Science, Technology and Society
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   743A07
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

In-depth study of at least 90 ECTS credits (3 semesters of full-time study) in the major subject is required, including a paper corresponding to approximately 10 weeks of study (15 ECTS credits). The course is designed to provide post-graduate training for students of all backgrounds, including: social sciences, natural and engineering sciences, and the humanities. The programme is interdisciplinary and draws on recent research results from a number of disciplines, such as sociology, economics, history, geography, philosophy, etc. For admission to the course the students shall have documented knowledge of English equivalent to “Engelska B”, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213, and at least one year of full-time undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Technopolitics
Technopolitics
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1329/06-41   Kurskod: 743A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TSE   SA