Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
A Childs Perspective of School Bullying, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde Barn- och ungdomsstudier - BU2
  Kurskod   736G04
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as a native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper-based 550 + TWE-score 4.0, computer-based 213 and internet-based 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
A Childs Perspective of School Bullying
A Childs Perspective of School Bullying
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 736G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BRA   SA