Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Relations Theory, 7hp
 
Kurskategori Master´s programme in International and European Relations
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733A02
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

In-depth study of at least 90 ECTScredits (3 semesters of full-time study) in the major subject is required, including a paper corresponding to approximately 10 weeks of study (15 ECTS).
The programme provides advanced level studies for students of political science, economics, history, sociology, and other social sciences as well as for students with other disciplinary backgrounds who can demonstrate an ability to develop their potential in the topic.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Relations Theory
International Relations Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 1332/06-41   Kurskod: 733A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SKA   SA