studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Mat        
Profil/inriktning : Matek        
  Markerar kurser inom huvudområde : Matematik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  3Ht1
  TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
   
  3Ht2
  TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system G2 v 3 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
   
  4Vt1
  TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori G2 v 1 4
   
  4Vt2
  TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik G2 v 3 6
   
  5Ht1
  TPPE17 Corporate Finance G2 v 4 6
   
  5Ht2
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor A v 1 6
TPPE13 Produktionsekonomi G2 v 4 6