studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : IP        
Profil/inriktning : IP        
  Markerar kurser inom huvudområde : Programmering        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TDP001 Handhavande av datormiljö G1 o - 4
TDP002 Imperativ programmering G1 o - 6
TDP003 Projekt: Egna datormiljön G1 o - 6
   
  1Ht2
  TDP004 Objektorienterad programmering G1 o - 8
TDP005 Projekt: Objektorienterat system G1 o . 6
   
  2Vt1
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
TDP007 Konstruktion av datorspråk G1 o - 6
TDP019 Projekt: Datorspråk G1 o - 10*
TDTS04 Datornät och distribuerade system G2 o 2 8
   
  2Vt2
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
TDP015 Grunder i matematik och logik G1 o 3 6
TDP019 Projekt: Datorspråk G1 o - 10*
   
  3Ht1
  TDDI16 Datastrukturer och algoritmer G1 o 3 6
TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet G2 o 2 6
TDP028 Projekt: Entreprenöriell programmering G2 o 1 10*
   
  3Ht2
  TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework G2 o 3 4
TDP028 Projekt: Entreprenöriell programmering G2 o 4 10*
TSIU02 Datorteknik G1 o 2 4
   
  4Vt1
  TDIU11 Operativsystem G2 o 3 6
TDP022 Interaktiva system G2 o 4 6
TDP029 Projekt: Agil systemutveckling G2 o 1 8*
   
  4Vt2
  TDDD12 Databasteknik G2 o 4 6
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering G2 o 3 4
TDP029 Projekt: Agil systemutveckling G2 o 1 8*
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  TDDI41 Grundläggande systemadministration G1 o 1 8*
TDP017 Företagsprojekt G2 o 4 10*
TDP024 Enterprise Systems G2 o 1 6
TDDC17 Artificiell intelligens G2 v 3 6
TDDD23 Design och programmering av datorspel A v 2 6
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A v 2 6*
   
  5Ht2
  TDDI41 Grundläggande systemadministration G1 o 2 8*
TDP017 Företagsprojekt G2 o 4 10*
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A v - 6*
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer G2 v 1 4
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder G2 v 3 4
   
  6Vt1
  TDP026 Vetenskaplig metod inom programmering G2 o 1 6
TDDA69 Data- och programstrukturer G2 v 3 6*
TDDD50 Grön IT G2 v 4 4
TDP030 Språkteknologi G2 v 2 6
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs G1 v 1 4
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*
   
  6Vt2
  TDDA69 Data- och programstrukturer G2 v 1 6*
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*