studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Mat        
Profil/inriktning : Mat        
  Markerar kurser inom huvudområde : Matematik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  TATM79 Matematisk grundkurs G1 o - 6*
   
  1Ht1
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TATA24 Linjär algebra G1 o 1 8*
TATA32 Diskret matematik G1 o 3 8*
TATM79 Matematisk grundkurs G1 o 4 6*
   
  1Ht2
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TATA24 Linjär algebra G1 o 4 8*
TATA32 Diskret matematik G1 o 1 8*
TATA41 Envariabelanalys 1 G1 o 2 6
TATA72 Matematisk fördjupning G1 o 3 2
   
  2Vt1
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
TANA81 Matematikprojekt G1 o 4 4*
TATA42 Envariabelanalys 2 G1 o 1 6
TATA73 Matematisk fördjupning fk G1 o 3 4*
TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering G1 o 2 8*
   
  2Vt2
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
TANA81 Matematikprojekt G1 o 3 4*
TATA43 Flervariabelanalys G1 o 1 8
TATA73 Matematisk fördjupning fk G1 o 4 4*
TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering G1 o 2 8*
   
  3Ht1
  TANA22 Beräkningsmatematik G1 o 3 8
TATA44 Vektoranalys G1 o 1 4
TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 v 2 8*
   
  3Ht2
  TAMS15 Matematisk statistik I, grundkurs G1 o 3 6
TATA45 Komplex analys G2 o 1 6
TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system G2 v 3 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 v 3 8*
   
  4Vt1
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs G1 o 3 6
TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
TATA54 Talteori G2 v 2 6
TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori G2 v 1 4
   
  4Vt2
  TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs G2 o 4 6
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs G2 o 1 6
TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik G2 v 3 6
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  TATA49 Geometri med tillämpningar G1 o 4 6*
TATA77 Fourieranalys G2 o 1 6
TDDC76 Programmering och datastrukturer G2 o 2 8*
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker G2 o 4 2*
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs A v 3 6
TATA55 Abstrakt algebra G2 v 3 6*
TDDC17 Artificiell intelligens G2 v 3 6
TEIO04 Projektledning G2 v 1 6
TPPE17 Corporate Finance G2 v 4 6
   
  5Ht2
  TATA49 Geometri med tillämpningar G1 o 4 6*
TDDC76 Programmering och datastrukturer G2 o 2 8*
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker G2 o 4 2*
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor A v 1 6
TATA55 Abstrakt algebra G2 v 3 6*
TDDD72 Logik G1 v 2 6
TPPE13 Produktionsekonomi G2 v 4 6
TSDT18 Signaler och system G2 v 3 6
TSIT02 Datasäkerhet G2 v 2 6
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar G2 v 3 6
   
  6Vt1
  TEIO04 Projektledning G2 v 4 6
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*
TSRT12 Reglerteknik G2 v 1 6
   
  6Vt2
  TGTU76 Vetenskapsteori G1 o 4 6
TDDD12 Databasteknik G2 v 4 6
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*
TSKS10 Signaler, information och kommunikation G2 v 3 4