studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Kebi        
Profil/inriktning : kebi        
  Markerar kurser inom huvudområde : Kemisk biologi        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  NKEA02 Allmän kemi 1 G1 o - 6*
TATA68 Matematisk grundkurs G1 o - 6*
   
  1Ht1a
  NKEA02 Allmän kemi 1 G1 o 1+2 6*
TATA68 Matematisk grundkurs G1 o 3 6*
   
  1Ht1b
  NKEA04 Allmän kemi 2 G1 o 1+2 6
TATA68 Matematisk grundkurs G1 o 3 6*
   
  1Ht2
  NKEA06 Organisk kemi 1 G1 o 1+3 6
NKEA08 Biokemi 1 G1 o 2+4 6
   
  2Vt1
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NBIA24 Genetik G1 o 2+3 6
NBIA25 Cellbiologi G1 o 3+1 6
TATA41 Envariabelanalys 1 G1 o 4 6
   
  2Vt2
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NBIA23 Mikrobiologi G1 o 2+1 6
TATA42 Envariabelanalys 2 G1 o 4 6