studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : FyN        
Profil/inriktning : FyN        
  Markerar kurser inom huvudområde : Fysik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  TATM79 Matematisk grundkurs G1 o - 6*
   
  1Ht1
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
NFYA02 Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion G1 o 3 10*
TATA24 Linjär algebra G1 o 1 8*
TATM79 Matematisk grundkurs G1 o 4 6*
   
  1Ht2
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
NFYA02 Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion G1 o 3 10*
TATA24 Linjär algebra G1 o 4 8*
TATA41 Envariabelanalys 1 G1 o 2 6
   
  2Vt1
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NFYA03 Mekanik, grundkurs G1 o 3 6
TATA42 Envariabelanalys 2 G1 o 1 6
TFYA83 Mekaniska vågor G1 o 4 2
TFFM12 Fysikaliska utblickar G1 v - 2*
   
  2Vt2
  TATA40 Matematiska utblickar G1 f - 1*
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
TATA43 Flervariabelanalys G1 o 2 8
TATA57 Transformteori G1 o 1 4
TFYA84 Optik - teori och tillämpning G1 o 4 4
TFFM12 Fysikaliska utblickar G1 v - 2*
   
  3Ht1
  TATA44 Vektoranalys G1 o 1 4
TFYA43 Nanoteknologi G2 o 3 6
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab G1 o - 2
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 o 2 8*
   
  3Ht2
  TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik G2 o 1 6
TFYA55 Mekanik, fördjupningskurs G2 o 4 4
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 o 3 8*
   
  4Vt1
  TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs G2 o 1 6
TDDD11 Programmering, grundkurs G1 o 3 8*
TFYA73 Modern fysik I G2 o 2 4
   
  4Vt2
  TDDD11 Programmering, grundkurs G1 o 4 8*
TFYA13 Elektromagnetism G2 o 2 8
TFYA74 Modern fysik II G2 o 1 4
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  NFYA04 Nanovetenskapligt projekt G2 o 1 6*
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker G2 o 4 2*
TANA21 Beräkningsmatematik G1 v 3 6
TDDC76 Programmering och datastrukturer G2 v 2 8*
TFFY54 Kvantmekanik A v 2 6
TFYA40 Analytisk mekanik A v 4 6
   
  5Ht2
  NFYA04 Nanovetenskapligt projekt G2 o 4 6*
TATA45 Komplex analys G2 o 1 6
TGTU56 Introduktion till examensarbete för matematiker och fysiker G2 o 4 2*
TDDC76 Programmering och datastrukturer G2 v 2 8*
TFFY70 Materiefysik 1 A v 2 6
TFYA39 Halvledarteknik A v 3 6
TFYA60 Astronomi och geofysik G1 v 3 6
   
  6Vt1
  TFYA21 Materialvetenskap A v 3 6
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen A v 3 6*
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar G2 v 4 6
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning A v 1 6
   
  6Vt2
  TGTU76 Vetenskapsteori G1 o 4 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TFMT18 Moderna sensorsystem A v 4 6
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen A v 2 6*
TFYA38 Optoelektronik A v 3 6