studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Kebi        
Profil/inriktning : nv        
  Markerar kurser inom huvudområde : Kemisk biologi        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  3Ht1
  NKEB04 Organisk kemi 2 G1 o 1+2+3 12
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  3Ht2
  NBIB29 Fysiologiska principer G1 o 2+1 6
NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik G1 o 3 6
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  4Vt1
  NKEB06 Oorganisk kemi G1 o 2 6
NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi G1 o 3 6
NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 v 1 6*
   
  4Vt2
  NBIC52 Molekylärgenetik G2 o 2 6
TFKE36 Biokemi 2 G2 o 1+4 6
NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 v 3 6*
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  TFKE37 Biomätteknik G2 o - 6
TFKE38 Genteknik G2 o - 3
TFKE39 Projektkurs i kemisk biologi G2 o - 6
   
  5Ht2
  TFTB45 Bioinformatik G2 o 1 3
NBIC47 Gener och genuttryck G2 v 2+3+4 15
NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel G2 v 2+4 6
NVFA09 Farmakologi G2 v 3 6
TFKE30 Analytisk kemi G1 v 4 6
   
  6Vt1
  NKED15 Proteinkemi A o 1+2 12
TFKE54 Proteinpreparation A o 3 3
   
  6Vt2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6