studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
       
LiTH-kurser som klassas som matematik/tillämpning av matematik 2017      
       
  Kurskod Kursnamn
hp
       
  ETE306 Diskret matematik 8
  ETE325 Linjär algebra 8
  NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6
  NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi 6
  NFYA03 Mekanik, grundkurs 6
  NKEB45 Statistiska verktyg för kemisk analys 6
  NMAA06 Analys i en variabel 6
  NMAA07 Matematik, fortsättningskurs 6
  TA1018 Partiella differentialekvationer, fördjupning 6
  TADI02 Numeriska algoritmer 6
  TADI03 Diskret matematik 4
  TAIU04 Transformmetoder 4
  TAIU05 Linjär algebra 6
  TAIU06 Matematisk statistik 6
  TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB 4
  TAIU10 Analys i en variabel 12
  TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6
  TAMS14 Sannolikhetslära 4
  TAMS17 Statistisk teori, fortsättningskurs 6
  TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6
  TAMS24 Statistisk teori, grk 4
  TAMS27 Matematisk statistik 6
  TAMS28 Matematisk statistik 6
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6
  TAMS32 Stokastiska processer 6
  TAMS36 Sannolikhetslära 4
  TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6
  TAMS39 Multivariat statistik 6
  TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6
  TAMS65 Matematisk statistik I, fortsättningskurs 6
  TAMS79 Matematisk statistik, grundkurs 4
  TANA09 Datatekniska beräkningar 4
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6
  TANA17 Matematiska beräkningar med MATLAB 6
  TANA21 Beräkningsmatematik 6
  TANA22 Beräkningsmatematik 8
  TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6
  TANA81 Matematikprojekt 4
  TAOP04 Matematisk optimering 6
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6
  TAOP14 Optimeringslära, grundkurs 6
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6
  TAOP33 Kombinatorisk optimering gk 4
  TAOP34 Optimering av stora system 6
  TAOP37 Optimeringslära, fortsättningskurs 4
  TAOP52 Optimeringslära, grundkurs 4
  TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6
  TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar 8
  TATA09 Analys B, flera variabler 6
  TATA16 Linjär algebra 6
  TATA24 Linjär algebra 8
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6
  TATA31 Linjär algebra 8
  TATA32 Diskret matematik 8
  TATA34 Analys, överkurs 6
  TATA40 Matematiska utblickar 1
  TATA41 Envariabelanalys 1 6
  TATA42 Envariabelanalys 2 6
  TATA43 Flervariabelanalys 8
  TATA44 Vektoranalys 4
  TATA45 Komplex analys 6
  TATA49 Geometri med tillämpningar 6
  TATA52 Diskret matematik 4
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6
  TATA54 Talteori 6
  TATA55 Abstrakt algebra 6
  TATA57 Transformteori 4
  TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO 12
  TATA65 Diskret matematik 6
  TATA66 Fourier- och waveletanalys 6
  TATA67 Linjär algebra med geometri 6
  TATA68 Matematisk grundkurs 6
  TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system 6
  TATA73 Matematisk fördjupning fk 4
  TATA74 Differentialgeometri 6
  TATA75 Relativitetsteori 6
  TATA76 Flervariabelanalys 4
  TATA77 Fourieranalys 6
  TATA79 Inledande matematisk analys 6
  TATA80 Transformteori 6
  TATA82 Diskret matematik 6
  TATA83 Flervariabelanalys 6
  TATA84 Matematisk grundkurs 6
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6
  TATM79 Matematisk grundkurs 6
  TATM85 Funktionalanalys 6
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6
  TBMT36 Biomedicinsk optik 6
  TDAB01 Sannolikhetslära och statistik 6
  TDDC75 Diskreta strukturer 8
  TDDD08 Logikprogrammering 6
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6
  TDDD72 Logik 6
  TDDD85 Formella språk och automatateori 6
  TDDD88 Logik 5
  TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12
  TEIM07 Industriell marknadsanalys 6
  TFFY54 Kvantmekanik 6
  TFKE43 Spektroskopi och kinetik 6
  TFKI11 Kemometri 3
  TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik 6
  TFYA13 Elektromagnetism 8
  TFYA15 Fysikaliska modeller 8
  TFYA16 Mekanik 6
  TFYA18 Fysikens matematiska metoder 6
  TFYA28 Kvantdynamik 6
  TFYA35 Molekylfysik 6
  TFYA40 Analytisk mekanik 6
  TFYA50 Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO 12
  TFYA55 Mekanik, fördjupningskurs 4
  TFYA57 Relativistisk kvantmekanik 6
  TFYA65 Ljudfysik 6
  TFYA71 Kosmologi 6
  TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning 6
  TFYY68 Mekanik 6
  TMHL03 Hållfasthetslära; Lätta konstruktioner 6
  TMHL07 Hållfasthetslära, grundkurs 6
  TMHL22 Hållfasthetslära 6
  TMHL41 Kontinuumsmekanik 6
  TMHL61 Materialmekanik - Skademekanik och livslängdsanalys 6
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6
  TMME04 Mekanik del 2 6
  TMME07 Mekanik - statik 6
  TMME12 Mekanik del 1 4
  TMME13 Mekanik - dynamik 6
  TMME19 Mekanik fk 6
  TMME27 Mekanik I 10
  TMME28 Mekanik - dynamik 6
  TMME50 Flygmekanik 6
  TMME55 Flygmekanik Y 6
  TMME63 Mekanik - statik 6
  TMMI03 Mekanik 8
  TMMI17 Hållfasthetslära 6
  TMMI39 Mekanik f.k. 6
  TMMS07 Biomekanik 6
  TMMS11 Mekanikmodeller 6
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6
  TNA001 Matematisk grundkurs 6
  TNA002 Linjär algebra 6
  TNA003 Analys I 6
  TNA004 Analys II 6
  TNA005 Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap 6
  TNA006 Analys III 6
  TNA007 Vektoranalys 6
  TNBI24 Byggnadsmekanik och hållfasthetslära 12
  TNE043 Mekanik och vågfysik 6
  TNFL07 Flygbolagets logistik 6
  TNG006 Matematisk statistik 6
  TNG022 Modellbygge och simulering 6
  TNG028 Reglerteknik 6
  TNG032 Tillämpad transformteori 6
  TNIU66 Statistik och sannolikhetslära 6
  TNIU75 Linjär algebra 6
  TNK047 Optimering och systemanalys 6
  TNK049 Optimeringslära 6
  TNK053 Optimization 6
  TNK089 Diskret simulering 6
  TNK090 Köteori 6
  TNK095 Planering och simulering av trafik 6
  TNK096 Trafikprognoser 6
  TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning 6
  TNK104 Tillämpad optimering I 6
  TNK105 Tillämpad optimering II 6
  TNM025 Bilddatabaser 6
  TNM034 Avancerad bildbehandling 6
  TNM046 Datorgrafik 6
  TNM061 3-D Datorgrafik 6
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6
  TNM079 Modellering och animering 6
  TNM084 Procedurella metoder för bilder 6
  TNM085 Modelleringsprojekt 6
  TNM087 Bildbehandling och bildanalys 6
  TNSL01 Matematik 12
  TNSL05 Optimering, modellering och planering 6
  TNSL07 Simulering av logistiksystem 6
  TNSL13 Planering av räddningssystem 6
  TNSL14 Case i logistik 6
  TNSL17 Optimering inom logistik 6
  TPMM06 Analysing and Improving Manufacturing Operations 6
  TPPE13 Produktionsekonomi 6
  TPPE17 Corporate Finance 6
  TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet 6
  TPPE21 Produktionslogistik 6
  TPPE24 Ekonomisk analys: Besluts- och finansiell metodik 6
  TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6
  TPPE33 Portföljförvaltning 6
  TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6
  TPPE61 Finansiell optimering 6
  TPPE82 Produktionsplanering- och styrning 6
  TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi 6
  TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4
  TPPE99 Simulering i produktion och försörjningskedjor 6
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12
  TSBB14 Signal- och bildbehandling 6
  TSBK35 Kompression av ljud och bild 6
  TSDT18 Signaler och system 6
  TSDT84 Signaler och system samt transformer 8
  TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10
  TSEK02 Radioelektronik 6
  TSFS02 Fordonsdynamik med reglering 6
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6
  TSIN01 Informationsnät 6
  TSIT03 Kryptoteknik 6
  TSIT04 Matematisk kommunikation 4
  TSIU61 Reglerteknik 6
  TSKS03 Trådlösa system 6
  TSKS06 Linjära system för kommunikation 10
  TSRT03 Reglerteknik 6
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6
  TSRT12 Reglerteknik 6
  TSRT19 Reglerteknik 6
  TSRT22 Reglerteknik 6
  TSRT62 Modellbygge och simulering 6
  TSRT78 Digital signalbehandling 6
  TSRT91 Reglerteknik 8
  TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6