studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : PRO        
Profil/inriktning : PROint        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE57 Proteomik A o 3 6
TVMB26 Molekylär virologi A o 1 6
   
  1Ht2
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE35 Biomolekylär strukturanalys A o 2 6
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser A o 1 6