studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : MMat        
Profil/inriktning : MMat        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TAMS32 Stokastiska processer A o 1 6
TAOP34 Optimering av stora system A o 3 6
TATM85 Funktionalanalys A o 2 6*
TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs A v 3 6
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer A v 1 6
TPPE16 Produktionsstrategier A v 2 6
TPPE17 Corporate Finance G2 v 4 6
   
  1Ht2
  TAOP04 Matematisk optimering A o 4 6
TATM85 Funktionalanalys A o 1 6*
TPPE21 Produktionslogistik A v 4 6
TPPE29 Finansiella marknader och instrument A v 2 6
TSIT02 Datasäkerhet G2 v 2 6
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar G2 v 3 6
   
  2Vt1
  TANA15 Numerisk linjär algebra A o 1 6
TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller A v 3 6
TATA66 Fourier- och waveletanalys A v 4 6*
TBMI26 Neuronnät och lärande system A v 2 6
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem G2 v 3 6
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära A v 1 6
TPPE32 Finansiell riskhantering A v 2 6
TPPE54 Avancerad planeringsteknik A v 1 6
   
  2Vt2
  TGTU76 Vetenskapsteori G1 o 4 6
TATA66 Fourier- och waveletanalys A v 2 6*
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg A v 3 6
TDDD12 Databasteknik G2 v 4 6
TDDD14 Formella språk och automatateori G2 v 2 6
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära fk A v 4 6
TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet A v 4 6
   
  3Ht1
  TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO A v 4 12*
TDDC88 Programutvecklingsmetodik A v 1 12*
TDDD08 Logikprogrammering A v 4 6
TNM067 Vetenskaplig visualisering A v 3 6
TPPE53 Finansiell värderingsmetodik A v 2 6
TSBB06 Multidimensionell signalanalys A v 2 6*
TSIT03 Kryptoteknik A v 2 6
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning A v 1 6
   
  3Ht2
  TAOP04 Matematisk optimering A o 4 6
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik A v 3 6
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor A v 1 6
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system A v 3 6
TATA62 Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO A v 4 12*
TDDC88 Programutvecklingsmetodik A v 1 12*
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering A v 2 6
TGTU04 Ledarskap G2 v 2 6
TPPE61 Finansiell optimering A v 2 6
TSBB06 Multidimensionell signalanalys A v 3 6*
TSRT08 Optimal styrning A v 3 6