studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : PRO        
Profil/inriktning : PROint        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE57 Proteomik A o 3 6
TVMB26 Molekylär virologi A o 1 6
   
  1Ht2
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE35 Biomolekylär strukturanalys A o 2 6
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser A o 1 6
   
  2Vt1
  NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer A o 2 6
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 v 1 6*
NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi G2 v 1+4 9
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs G2 v 1 6
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi A v 3 6*
TGTU01 Teknik och etik G1 v 1 6
TVCB11 Cellbiologisk metodik G2 v 1+4 6
   
  2Vt2
  NKED82 Biomolekylär design A o 1 6
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 v 3 6*
NKED20 Läkemedelsutveckling A v 2 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi A v 4 6*
TGTU76 Vetenskapsteori G1 v 4 6