studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : FT        
Profil/inriktning : FT        
  Markerar kurser inom huvudområde : Logistik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter G1 o - 6*
TNSL01 Matematik G1 o - 12*
TNSL03 Projekt inom logistik G1 o - 6*
   
  1Ht1
  TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter G1 o - 6*
TNSL01 Matematik G1 o - 12*
TNSL03 Projekt inom logistik G1 o - 6*
   
  1Ht2
  TNFL05 Risk- och olycksanalys G1 o - 6
TNSL01 Matematik G1 o - 12*
TNSL03 Projekt inom logistik G1 o - 6*
   
  2Vt1
  TEIE53 Industriell ekonomi G1 o 1 6
TNFL03 Fallstudier inom flygtrafik och logistik G1 o 3 6*
TNIU66 Statistik och sannolikhetslära G1 o 4 6
   
  2Vt2
  TNFL03 Fallstudier inom flygtrafik och logistik G1 o 3 6*
TNFL04 Geografiska informationssystem för flyg och transporter G1 o 2 6
TNSL04 IT - g.k. G1 o 1 6
   
  3Ht1
  TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys G2 o 2 6*
TNIU75 Linjär algebra G1 o 1 6
TNSL20 Grundläggande logistikalgoritmer G2 o 3 6
   
  3Ht2
  TEAE07 Flygets och övriga logistikens rättsliga omvärld G1 o 4 6
TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys G2 o 3 6*
TNSL05 Optimering, modellering och planering G2 o 1 6
   
  4Vt1
  TNSL07 Simulering av logistiksystem G2 o 1 6
TNSL08 Produktion och distribution G2 o 4 6
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering G1 o 3 6*
TEIE54 Immaterialrätt G1 v 2 6
TKMJ24 Miljöteknik G1 v 2 6
   
  4Vt2
  TPTE06 Praktik G2 f - 6
TNFL07 Flygbolagets logistik G2 o 4 6
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering G1 o 2 6*
TEIE56 Marknadskommunikation G1 v 3 6
TEIE83 Cost Benefitanalys - samhällsekonomisk projektutvärdering G1 v 3 6
TNSL09 Vårdlogistik G2 v 1 6
TNSL18 Beslutsmodeller G2 v 3 6
   
  5Ht1
  TNSL15 Logistik och hållbar utveckling G2 o 2 6
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs G2 o 1 6*
TEIE84 Industriell ekonomi f.k. G1 v 4 6
TNSL17 Optimering inom logistik G2 v 3 6
   
  5Ht2
  TNFL06 Planering av flygplatser G2 o 3 6
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs G2 o 1 6*
TEIO29 Ledarskap och organisation G1 v 2 6
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling G2 v 2 6
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik A v 4 6
TNSL06 Teknik och logistik G1 v 1 6
   
  6Vt1
  TNFL10 Management av flygtrafik G2 o 1 6
TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik G2 o 4 2
TEIE54 Immaterialrätt G1 v 2 6
TKMJ24 Miljöteknik G1 v 2 6
TNBI65 Bygglogistik G2 v 3 6
TNIU23 Envariabelanalys II G1 v 2 6
TNSL13 Planering av räddningssystem G2 v 1 6
TNSL14 Case i logistik G2 v 2 6