studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : MFYS        
Profil/inriktning : MFYS        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TFFY54 Kvantmekanik A o 2 6
TATA75 Relativitetsteori A v - 6*
TFFM08 Experimentell fysik A v 1 6*
TFYA40 Analytisk mekanik A v 4 6
TFYA43 Nanoteknologi G2 v 3 6
TFYA77 Grunder i materialvetenskap A v 2 6
   
  1Ht2
  TFFY70 Materiefysik 1 A o 2 6
TATA75 Relativitetsteori A v 3 6*
TFFM08 Experimentell fysik A v 1 6*
TFYA28 Kvantdynamik A v 1 6
TFYA39 Halvledarteknik A v 3 6
   
  2Vt1
  TFFM40 Materialtekniska analysmetoder A v 1 6*
TFYA21 Materialvetenskap A v 3 6
TFYA25 Materiefysik 2 A v 2 6
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen A v 3 6*
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar G2 v 4 6
TFYY67 Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning A v 1 6
   
  2Vt2
  TGTU76 Vetenskapsteori G1 o 4 6
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder A v 1 6*
TFMT18 Moderna sensorsystem A v 4 6
TFYA18 Fysikens matematiska metoder A v 3 6
TFYA36 Kaos och icke-linjära fenomen A v 2 6*
TFYA38 Optoelektronik A v 3 6
TFYA41 Tunnfilmsfysik A v 2 6
   
  3Ht1
  TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder A v 3 6
TFYY47 Halvledarfysik A v 1 6
   
  3Ht2
  TFYY54 Nanofysik A o 3 6
TFYA20 Ytfysik A v 4 6
TGTU04 Ledarskap G2 v 2 6