studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : PRO        
Profil/inriktning : PROext        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TFKE37 Biomätteknik G2 o - 6
TFKE38 Genteknik G2 o - 3
TFKE39 Projektkurs i kemisk biologi G2 o - 6
   
  1Ht2
  TFKE35 Biomolekylär strukturanalys A o 2 6
NVFA09 Farmakologi G2 v 3 6
TFKE30 Analytisk kemi G1 v 4 6
TFTB45 Bioinformatik G2 v 1 3
   
  2Vt1
  NKED15 Proteinkemi A o 1+2 12
TFKE54 Proteinpreparation A v 3 3
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi A v 3 6*
   
  2Vt2
  NKED82 Biomolekylär design A o 1 6
NKED20 Läkemedelsutveckling A v 2 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi A v 4 6*
TGTU76 Vetenskapsteori G1 v 4 6
   
  3Ht1
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE57 Proteomik A o 3 6
TVMB26 Molekylär virologi A o 1 6
   
  3Ht2
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser A o 1 6
TKMJ24 Miljöteknik G1 v 3 6
TVCB13 Stamcellsteknik A v 3 6