studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Mat        
Profil/inriktning : Mattm        
  Markerar kurser inom huvudområde : Matematik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  3Ht1
  TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 v 2 8*
   
  3Ht2
  TATA34 Analys, överkurs G2 v 4 6*
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system G2 v 3 6
TSTE05 Elektronik och mätteknik G1 v 3 8*
   
  4Vt1
  TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
TATA54 Talteori G2 v 2 6
   
  4Vt2
  TATA53 Linjär algebra, överkurs G2 v - 6*
   
  5Ht1
  TATA55 Abstrakt algebra G2 v 3 6*
   
  5Ht2
  TATA55 Abstrakt algebra G2 v 3 6*
TSDT18 Signaler och system G2 v 3 6
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar G2 v 3 6
   
  6Vt1
  TSRT12 Reglerteknik G2 v 1 6