studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Bio        
Profil/inriktning : bi        
  Markerar kurser inom huvudområde : Biologi        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  NBIA26 Evolution G1 o - 6*
   
  1Ht1
  NBIA26 Evolution G1 o 1+2 6*
NKEA32 Allmän kemi G1 o 3+4 9
   
  1Ht2
  NBIA27 Zoomorfologi G1 o 3 6
NKEA07 Organisk kemi grundkurs G1 o 1 3
NKEA08 Biokemi 1 G1 o 2+4 6
   
  2Vt1
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NBIA24 Genetik G1 o 2+3 6
NBIA25 Cellbiologi G1 o 3+1 6
NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik G1 o 4 6*
   
  2Vt2
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NBIA23 Mikrobiologi G1 o 2+1 6
NBIB14 Botanik 1 G1 o 3+1 6
NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik G1 o 4 6*
   
  3Ht1a
  NBIB40 Botanik 2 G1 o 1+2+3 6
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  3Ht1b
  NBIB41 Ekologi G1 o 1+2+3 6
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  3Ht2
  NBIB29 Fysiologiska principer G1 o 2+1 6
NMAA17 Matematik G1 o 3 6
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  4Vt1a
  NBIB35 Miljövård G1 o 3+4 6
NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 o 1 6*
   
  4Vt1b
  NBIB46 Projektkurs inom hållbar utveckling G1 o 2+4 6
NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 o 1 6*
   
  4Vt2
  NBIC52 Molekylärgenetik G2 o 2 6
NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi G1 o 3 6*
NBIB39 Djurhållning och förvaltning G1 v 1+4 6
NBIB43 Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) G1 v 1+4 6
TFKE36 Biokemi 2 G2 v 1+4 6
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  NBIC19 Praktisk naturvård G2 v 1+2+3+4 15
NBIC49 Djurens fysiologiska funktioner och deras anpassning till miljön G2 v 1+2+3+4 15
   
  5Ht2
  NBIC29 Ekologi fortsättning G2 v 1+2+3+4 15
NBIC47 Gener och genuttryck G2 v 2+3+4 15
   
  6Vt1
  NBIC40 Etologi och djurskydd G2 v 1+2+3+4 15
NBIC48 Miljöskydd och miljökonsekvensbeskrivningar G2 v 2+3+4 9
NBIC50 Ekotoxikologi och miljöövervakning G2 v 1 6
NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer A v 2 6
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi G1 v 1 6
NKED15 Proteinkemi A v 1+2 12
NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi G2 v 1+4 9
TFKE54 Proteinpreparation A v 3 3