studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Kem        
Profil/inriktning : ke        
  Markerar kurser inom huvudområde : Kemi        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  NKEA02 Allmän kemi 1 G1 o - 6*
NMAA06 Analys i en variabel G1 o - 6*
   
  1Ht1a
  NKEA02 Allmän kemi 1 G1 o 1+2 6*
NMAA06 Analys i en variabel G1 o 4 6*
   
  1Ht1b
  NKEA04 Allmän kemi 2 G1 o 1+2 6
NMAA06 Analys i en variabel G1 o 4 6*
   
  1Ht2
  NKEA06 Organisk kemi 1 G1 o 1+3 6
NKEA08 Biokemi 1 G1 o 2+4 6
   
  2Vt1
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NKEB06 Oorganisk kemi G1 o 2 6
NKEB08 Kemiska experiment G1 o 1 6*
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs G1 o 3 6
   
  2Vt2a
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NKEB08 Kemiska experiment G1 o 1 6*
NKEB45 Statistiska verktyg för kemisk analys G1 o 2+4 6
   
  2Vt2b
  TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier G1 f - 2*
NKEB05 Analytisk kemi T G1 o 2+4 6
NKEB08 Kemiska experiment G1 o 1 6*
   
  3Ht1
  NKEB04 Organisk kemi 2 G1 o 1+2+3 12
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  3Ht2
  NKEB02 Fysikalisk kemi, termodynamik G1 o 3 6
NKEB03 Analytisk kemi S G1 o 1+2 6
TGTU62 Professionella verktyg G1 o 4 6*
   
  4Vt1
  NKEB09 Fysikalisk kemi, spektroskopi G1 o 3 6
NKEB10 Analytisk kemi - Kromatografi G1 o 1 6
TFKE47 Miljökemi G2 o 4 6*
   
  4Vt2
  TFKE36 Biokemi 2 G2 o 1+4 6
TFKE47 Miljökemi G2 o 1 6*
NBIC52 Molekylärgenetik G2 v 2 6
TADI03 Diskret matematik G1 v 2 4
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TPTE06 Praktik G2 v - 6
   
  5Ht1
  NKEC16 Organisk analytisk kemi G2 o 1+3 12
NKEC23 Molekylär design – projektkurs G2 o 4 6*
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
   
  5Ht2
  NKEC22 Naturproduktskemi och läkemedel G2 o 2+4 6
NKEC23 Molekylär design – projektkurs G2 o 1 6*
NVFA09 Farmakologi G2 v 3 6
   
  6Vt1
  NKED15 Proteinkemi A v 1+2 12
TAIU05 Linjär algebra G1 v 4 6
TFKE54 Proteinpreparation A v 3 3
TFKI11 Kemometri G2 v 2 3
TFKI23 Forensisk kemi G2 v 3 6
TGTU01 Teknik och etik G1 v 1 6
TMQU46 Kvalitetsledning G2 v 4 6