studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2016        
  Utbildningsprogram : Mat        
Profil/inriktning : Matxtra        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  4Vt1
  THEN18 Engelska G1 v 4 6*
   
  4Vt2
  THEN18 Engelska G1 v 4 6*