studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : TSL        
Profil/inriktning : TSL        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TNK055 Geografiska informationssystem för trafik och transporter G1 o 4 6*
TNK091 Traffic Safety Management A o 3 6
TNK112 Transport- och logistiksystem A o 2 6
   
  1Ht2
  TNK053 Optimization G2 o 1 6
TNK055 Geografiska informationssystem för trafik och transporter G1 o 4 6*
TNK108 Datornät G2 o 3 6
   
  2Vt1
  TNK095 Planering och simulering av trafik A o 2 6
TNK099 Logistiknätverk och transporter A o 3 6
TNK110 Mobil kommunikation och nätverk A o 1 6*
TNK087 Datakommunikation och Internet A v 4 6
   
  2Vt2
  TNK110 Mobil kommunikation och nätverk A o 4 6*
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem A v 1 6
TNK096 Trafikprognoser A v 2 6
TNK100 Planering av logistikresurser A v 3 6
   
  3Ht1
  TEIO88 Projektstyrning A o 3 6*
TNK106 Positioneringssystem A o 2 6
TNK101 Trafikteknik och trafikstyrning A v 1 6
TNK104 Tillämpad optimering I A v 4 6
   
  3Ht2
  TEIO88 Projektstyrning A o 3 6*
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem A o 1 6
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik A v 4 6
TNK105 Tillämpad optimering II A v 3 6
TNK114 Logistik i försörjningskedjor A v 2 6
TNK115 Smarta städer A v 4 6