Visa svensk kursplan
 
COURSE TITLE
Barnmisshandel och sexuella övergrepp 1, 7,5 points
 
COURSE CATEGORY  
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   VME150
AIM OF THE COURSE
CONTENTS
TEACHING
EXAMINATION
ADMISSION REQUIREMENTS
Examen från högskoleutbildning om minst 80 p (motsvarande) samt minst tre års erfarenhet från relevant yrkesområde. Bedömning av särskilda förkunskaper och rangordning för urval sker inom Hälsouniversitetet.
GRADING
CERTIFICATE
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
 
Barnmisshandel och sexuella övergrepp 1
Barnmisshandel och sexuella övergrepp 1
 
Department responsible
for the course or equivalent:
           
Registrar No:   Course Code: VME150      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
B