Visa svensk kursplan
 
COURSE TITLE
Undersökning och behandling vid yrsel och balansrubbningar, 7,5 points
 
COURSE CATEGORY   Programkurs/Fristående kurs
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   OFK107
AIM OF THE COURSE
CONTENTS
TEACHING
EXAMINATION
ADMISSION REQUIREMENTS
För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet särskild
behörighet:
Sjukgymnastexamen
GRADING
CERTIFICATE
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
 
Undersökning och behandling vid yrsel och balansrubbningar
Undersökning och behandling vid yrsel och balansrubbningar
 
Department responsible
for the course or equivalent:
           
Registrar No: LiU 144/98-41   Course Code: OFK107      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
B          
1998-06-08