Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Bioinformatics - Medical Applications, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single subject course
Huvudområde Medicinsk biologi - MBI
Ämnesområde
  Kurskod   8FA010
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Förkunskap
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Bioinformatics - Medical Applications, advanced course
Bioinformatics - Medical Applications
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA010      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi - MBI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad       MBI   Naturvetenskap