Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sweden and the Swedes, 15hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   751G34
Mål
After completion of the course the student should have a fundamental knowledge of the geography and history of the country and its people and the role the church has played in the country’s development from the Christianization of Sweden until the present time. The student should have a rudimentary knowledge of various aspects of Swedish culture, for example, art and literature. are explored including art and literature. Students gain fundamental knowledge of the country, its history and people, and its culture, thereby providing a foundation for better understanding Sweden and its people.

The student should have acquired the ability to deal many of the myths concerning Sweden and Swedish life.
Kursinnehåll
”Sweden and the Swedes” consists of two parts:

Part I. “What is Swedish about Sweden?” (7.5 HSP)
This section of the course deals with the geography, history and religious history essential to understanding the Sweden of today.

Part II. ”Cultural Dimensions” (7.5 HSP)
This part of the course studies various elements of the cultural life of Sweden. This may include various aspects art, architecture, literature, daily life, etc.
Undervisning/Arbetsformer
Instruction takes place mainly in the form of lectures, although seminars may also be held in which the students may be expected to participate actively. An excursion is included with several instructors acting as guides.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sweden and the Swedes
Sweden and the Swedes
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 751G34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HIA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.