Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geoinfomatik: Nyckelkoncept och utmaningar , 6hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science Sustainable Development
Huvudområde Geoinformatik - GOI
Ämnesområde
  Kurskod   746A10
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Applicants must, by the closing date for application, hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent.
Documented knowledge of English equivalent to "ENGELSKA B" is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. iELTS: at least overall score 6.0.
All applicants must show in-depth studies for at least one year in a field relevant for the course such as anvironmental science, water resources, geography, economics, social anthropology, political science, hydrology, engineering, chemistry, history and biology or equivalent. Besides the documents specified in the general application form, students must submit a degree paper, a major project work in a subject relevant to the course or a report of a minimum of 600 words, describing previous studies and academic activities relevant to the course.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geoinfomatik: Nyckelkoncept och utmaningar
Geoinformatics: Key Concepts and Challenges
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1334/06-41   Kurskod: 746A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geoinformatik - GOI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     GOI