Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gender, Technology & Science, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   743A10
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

In-depth study of at least 90 ECTS credits (3 semesters of full-time study) in the major subject is required, including a paper corresponding to approximately 10 weeks of study (15 ECTS credits). Students who have not written a paper in English or Swedish will be expected to submit a 2000 word translation or summary of work done for their degree.
The programme is designed to provide post-graduate training for students of all backgrounds, including: social sciences, natural and engineering sciences, and the humanities. The programme is interdisciplinary and draws on recent research results from a number of disciplines, such as sociology, economics, history, geography, philosophy, etc.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gender, Technology & Science
Gender, Technology & Science
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 743A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TSE   SA