Visa svensk kursplan
 
SYLLABUS
Social Anthropology, Intermediate Course, 30 ECTS Credits
 
COURSE CATEGORY   Fristående kurs
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   741G02
AIM OF THE COURSE
Efter avslutad kurs skall den studerande ha tillägnat sig
- övergripande kunskaper om antropologins teoretiska utveckling;
- kunskaper i hur socialantropologi används för att analysera kulturella processer i en globaliserande värld;
- förmåga att i skriftlig form självständigt tillämpa socialantropologiskt synsätt och teori.
CONTENTS
Antropologins historia I, 7,5 högskolepoäng
(The History of Anthropology I)

Genom läsning och analys av utvalda socialantropologiska verk behandlar delkursen ämnets klassiska idéutveckling.

Antropologins historia II, 7,5 högskolepoäng
(The History of Anthropology II)

Genom läsning och analys av utvalda teoretiska nyskapare inom socialantropologi behandlar delkursen ämnets moderna idéutveckling.

Modernitet: Globala system och transnationella processer, 7,5 högskolepoäng
(Modernity: Global Systems and Transnational Processes)

Delkursen behandlar moderna och postmoderna fenomen, som globalisering och transnationalism, etnisk identifikation och nationalstatens omvandling.

B-uppsats, 7,5 högskolepoäng
(Intermediate Level Thesis)

Delkursen innebär ett självständigt, individuellt arbete i skrift (B-uppsats), i vilket teoretiska perspektiv från socialantropologin används för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.
TEACHING
Undervisningen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Kursen förutsätter studier på heltid.

EXAMINATION
De tre första delkurserna examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av varje delkurs genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtenta). Den fjärde delkursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (B-uppsats) i slutet av delkursen.
Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.
ADMISSION REQUIREMENTS

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi,grundkurs med minst 22,5 högskolepoäng godkända inklusive uppsats; alternativt 30 högskolepoäng från kurserna Kulturkontraster 7,5 högskolepoäng, Etnicitet och Migration 7,5 högskolepoäng, Muslimer i Europa 7,5 högskolepoäng, Världen och Europa 7,5 högskolepoäng, Genus och Religion 15 högskolepoäng, eller motsvarande.
GRADING
The course is graded according to the ECTS grading scale A-F
CERTIFICATE
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.
 
Social Anthropology, Intermediate Course
Socialantropologi 2, fortsättningskurs
 
Department responsible
for the course or equivalent:
IRK - Department of Religion and Culture
           
Registrar No: LiU-2008/00111   Course Code: 741G02      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
G1X   Basic level     SBA