Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Accounting, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   722G27
Mål
The aim of the course is that the student shall develop an understanding of the international harmonization process of international accounting, the role of different regulation bodies in this process and of the interdepence of national and international rules and regulations in forming the accounting in different countries. Further the student shall develop an ability to analyze different accounting problems in an international context.
Kursinnehåll
The course focuses on the international harmonization of accounting and the importance of accounting regulation bodies such as IASB, EU and FASB in the harmonization process. On the one hand the accounting must fit in the national context and on the other, must be international. The course will deal with these multifunctions of accounting which requier development of models and rules for accounting. As of 2005, all public companies in EU must use the IASB accounting regulations. This will create new conditions for accounting in all member states. Multinational enterprises also have to cope with accounting and context diversity in the process of consolidating their financial reports, and this is another area of studies included in the course.
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

See general information. At least two years of undergraduate studies, one of which must be in a discipline relevant to the course.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Accounting
International Accounting
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 722G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FÖA   SA