Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social and Political Ethics, advanced course, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   721A07
Mål
On completion of the course, the students should have acquired knowledge of concepts, theories and problems within the field of social and political ethics,
- knowledge of concepts, theories and problems within the discussion about human rights, justice and liberty,
- ability to describe and critically examine ethical problems and arguments in the discussion about human rights, justice and liberty,
- capacity to argue for a chosen position in the discussion about social and political ethics,
- ability to express an open and critical attitude.
Kursinnehåll
The course focuses on ethical theories and ethical problems relevant within the field of social and political ethics. One central topic is human rights. Another is the concept of social justice, its different interpretations, its connections to liberty and equality, and the various suggested ways of its implementation. Contemporary texts in this area are studied. The course also deals with problems of professional ethics in public administration.
Undervisning/Arbetsformer
In the course, students read and analyse texts, participate in group discussions, write papers and are actively involved in seminar discussions. In addition, lectures are provided.
Examination
Active participation in seminar discussions is expected of the students. The course is examined by the writing of a paper.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Bachelor's Degree or equivalent. At least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent, Documented knowledge of English. This means a TOEFL-score of at least 550 (213 for the computer-based test) or an equivalent test if your native language is not English. For Swedish residents, "Engelska B" is required.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social and Political Ethics, advanced course
Social and Political Ethics, advanced course
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 721A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     TEE   SA